Actueel

Niet minder maar meer Eerste Kamer

Vorig jaar nog bepleitte fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra om de Eerste Kamer op te doeken als zij meer dan de kwaliteit van wetgeving gaat beoordelen. Gerard Bartels vindt echter dat de politieke agendering van maatschappelijke problemen aan de Eerste Kamer moet worden toevertrouwd om vernieuwing van de samenleving te borgen. De Eerste Kamer zou het recht van agendering moeten krijgen. Lees verder:

Niet minder maar meer Eerste Kamer

Minderhedenproblematiek is voorbij, privacy wordt een issue

De minderhedenproblematiek is niet langer een issue in Nederland. Veel problemen die met dit sociale vraagstuk samenhangen, worden niet langer als verrassend ervaren en zijn in het maatschappelijke verwachtingspatroon verdisconteerd. Als voortekenen niet bedriegen dan kan privacy het volgende issue zijn dat ons de komende jaren bezig zal houden. Lees verder:

Minderhedenproblematiek is voorbij, privacy wordt een issue

Geen bussen door de Breestraat: de nuloptie is geen utopie!

In de Breestraat rijden momenteel 735 bussen per dag. Het is een dagelijkse ergernis voor veel Leidenaren. De Breestraat is daardoor de onveiligste straat van Leiden geworden. Maar ook uit een oogpunt van luchtkwaliteit en hinder is dit een ongewenste situatie. De Breestraat maakt een ‘unheimische’ indruk en commercieel gezien is dat geen aanlokkelijk perspectief voor ondernemers en het winkelend publiek. Vandaar dit voorstel dat een lans breekt voor een Breestraat zonder bussen, en ook het Noordeinde, Kort Rapenburg, Prinsessenkade, de Stationsweg en de Hooigracht zonder bussen. Lees verder:

Nuloptie Geen bussen door de Breestraat

Tekening sectoren en hubs

Breestraat 2015